Інформаційна картка адміністративної послуги реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Селищний голова

______________О.М.Щербань

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

 

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування

                                                                                 (назва адміністративної послуги)

 

Виконавчий комітет  Розівської  селищної ради Розівського району Запорізької

 області,   Центр надання адміністративних послуг Розівської районної державної адміністрації
Запорізької області

(найменування субєкта надання адміністративної послуги)

 

 

 

Інформація про субєкта надання адміністративної послуги

 

1.

 

Місцезнаходження: виконавчого органу місцевого самоврядування ,

 

центру надання адміністративної послуги

 Виконавчий комітет Розівської селищної ради

70302,Запорізька обл., Розівський р-н., смт.Розівка вул..Каштанова,15 

 

 Центр надання адміністративних послуг Розівської райдержадміністрації

70302,Запорізька обл., Розівський р-н., смт.Розівка вул.Центральна,60

2.

 

 Інформація щодо режиму роботи: виконавчого органу місцевого самоврядування ,

 

центру надання

адміністративної послуги

 

 

Виконавчий комітет Розівської селищної ради

Графік роботи: Пн.-Чт.- з 08.00 до 17.15

                           Пт. – з 08.00 до 16.00

 Центр надання адміністративних послуг Розівської райдержадміністрації

Графік роботи: Пн.,Вт., Чт – з 08.00 до 17.00

                           Ср. – з 08.00 до 20.00

                           Пт. – з 08.00 до 15.45

Графік прийому звернень:

                            Пн., Вт., Чт. – з 08.00 до 15.00

                            Ср. – з 08.00 до 17.00

                            Пт. – з 08.00 до 15.00  

3.

 

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти, веб-сайт :

виконавчого органу місцевого самоврядування,

 

центру надання адміністративної послуги

 

Виконавчий комітет Розівської селищної ради

Телефон: (06162) 97-4-78, Факс: (06162) 97-2-52

Електронна пошта:  roz_ss@ukr.net

Веб-сайт: http://roz.zp.ua/

 

Центр надання адміністративних послуг Розівської
райдержадміністрації

Телефон: (06162) 99-0-19, Факс: (06162) 97-2-06

Електронна пошта: rozadm@zprozrda.gov.ua

Веб-сайт: http://zprozrda.gov.ua/

 

 

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»

Закон України «Про адміністративні послуги»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207

«Про затвердження правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»

6.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Рішення виконавчого комітету Розівської селищної ради від 18.04.2016 №22
«Про відповідальну  особу по наданню послуг з реєстрації місця проживання
 та  зняття з місця проживання особи», від 18.04.2016 №23 «Про затвердження
Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні  
правопорушення передбаченні ст.197-198 КУпАП».

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява фізичної особи/законного  представника/ представника на підставі
довіреності, посвідченої в установленому законом порядку, за встановленою
формою.

 

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Реєстрація місця проживання

Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

1. Заяву за формами, наведеними відповідно у додатках 6, 7 або 8 до Правил
реєстрації місця проживання;

2. Документ до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування
(паспорт  громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України,
 посвідка на постійне  проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення
біженця, посвідчення особи,
яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист,
довідка
про звернення за захистом в Україні);

3. Свідоцтво про народження (для осіб, що не досягли 16-річного віку);

4. Квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання
одночасно
із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за
одну послугу);

5. Документи, що підтверджують:

право на проживання в житлі — ордер, свідоцтво про право власності, договір найму
(піднайму,
оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до
житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або
права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі
відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання  особи здійснюється за згодою
власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода
не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації
місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);

право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі
соціального обслуговування та соціального захисту особи, — довідка про прийняття на
обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та
соціального захисту особи за формою. згідно з додатком 9, копія посвідчення про взяття на
облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають
на обліку у цих установах або закладах);

проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, —
довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини
за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання (для
військовослужбовців,

крім військовослужбовців строкової служби);

6. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на
військовий облік або перебувають на військовому обліку);

7. Заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання (у разі здійснення реєстрації місця проживання  з  одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

документ, що посвідчує особу представника;

документ, що підтверджує повноваження особи, як представника, крім випадків, коли
заява
подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за
годою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання
дитини,
яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою
другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в
установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце
проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та
піклування).

Зняття з реєстрації місця проживання

Для зняття з реєстрації місця проживання особа або її представник подає заяву за
формою
згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання.

У визначених законодавством випадках, зняття з реєстрації місця проживання
здійснюється
на підставі:

рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове
приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про
зняття
з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або
оголошення її померлою;

свідоцтва про смерть;

повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних
реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого
компетентним
органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

інших документів, які свідчать про припинення:

підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства
(інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на
території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення
строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування
посвідки
на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне
проживання в Україні);

підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі
соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної
установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);

підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору
оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі
(у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання),
відчуження житла та інших визначених законодавством документів).

Зняття з реєстрації місця проживання у зв’язку з припиненням підстав для проживання
бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального
обслуговування та соціального захисту та припиненням підстав на право
користування житловим приміщенням здійснюється за клопотанням уповноваженої
  особи закладу/установи або за заявою власника/наймача житла або їх представників.

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за
погодженням з органами опіки і піклування.

Разом із заявою особа подає:

документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання.
Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;

квитанцію про сплату адміністративного збору;

військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають
взяттю
на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково
подаються:

документ, що посвідчує особу представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків,
коли
заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками
(усиновлювачами).

Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника
здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з
реєстрації
місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків
здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка
приймає
заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди
другого з

  батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним
рішенням
суду або рішенням органу опіки та піклування).

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особа або її законний представник, або представник на підставі  довіреності,
посвідченої в установленому законом порядку, для одержання адміністративної
послуги з оформленням реєстрації місця проживання/перебування звертається
 до центру надання адміністративних послуг Розівської райдержадміністрації,
виконавчого
комітету Розівської селищної ради.

 

10.

Платність надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною.

10.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

    

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в
 Україні»; 
Закон України «Про надання адміністративних послуг».

 

 

10.2

Розмір та порядок внесення плати за  адміністративну послугу

 

За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується   
   адміністративний  збір:

у разі звернення особи протягом встановленого Законом України «Про
     свободу  пересування  та вільний вибір місця проживання в Україні»
     строку - у розмірі  0,0085 розміру мінімальної  заробітної плати;

у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку  -
у розмірі   0,0255  розміру мінімальної заробітної плати.

У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.

 

10.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати за послугу

Адміністративний збір за реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб:

Назва отримувача:УК у Розів.р-ні/Розівка/22012500

Рахунок: № 33210879700294

Код ЄДРПОУ: 37473878 

МФО: 813015

11.

Строк надання адміністративної послуги

У день безпосереднього звернення особи чи в день подання особою або її представником документів/в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг.

 

12.

Перелік підстав  відмови у наданні адміністративної послуги

1. Особа не подала документів або інформації, необхідних для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання;

2. Подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація;

3. Для реєстрації/зняття з реєстрації звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку.

Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику.

13.

Результат надання адміністративної  послуги

Внесення відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання до паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (далі — документ, до якого вносяться відомості про місце проживання), а відомості про реєстрацію місця перебування — до довідки про звернення за захистом в Україні (шляхом проставлення в них відповідного штампа реєстрації місця проживання/перебування особи за формою згідно з додатком 1 до Правил реєстрації місця проживання).

Відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання вносяться до паспорта громадянина України:

у вигляді книжечки (зразка 1993 року) — шляхом проставлення в ньому штампа реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 1, або штампа зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 2;

у формі картки (зразка 2015 року) — шляхом внесення інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано у такий паспорт, у разі наявності робочих станцій та підключення органу реєстрації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі — Реєстр).

У разі непідключення органу реєстрації до Реєстру особі видається довідка про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання, а внесення інформації до безконтактного електронного носія здійснюється територіальним підрозділом ДМС на підставі такої довідки.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернення до центру надання адміністративних послуг Розівської райдержадміністрації.

15.

Примітка

У разі проживання особи без реєстрації місця проживання, до неї застосовуються заходи адміністративного впливу відповідно до статті 197 КУпАП (санкція – попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Розгляд справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень покладено на виконавчий комітет Розівської селищної  ради.

Від імені виконавчого комітету  селищної ради розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197, 198 КУпАП (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), мають право директор, адміністратори центру надання адміністративних послуг Розівської райдержадміністрації.

       

 

 


© 2011 Розівська селищна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
roz.zp.ua  обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@